iFarming

In de komende 40 jaar stijgt de vraag naar vlees en eieren met 40%. Wij zijn ervan overtuigd dat intensivering van de veehouderij sector de enige weg is naar voldoende voedsel voor 9 miljard mensen.

Dat betekent dat een afnemend aantal boeren de zorg krijgt over een steeds groter aantal dieren. Bovendien eist de maatschappij dat de productie van vlees en eieren op verantwoorde en diervriendelijke manier gebeurt.

iFarming - Fancom’s oplossing voor de toekomstige veehouderijFancom ziet dit niet als een bedreiging maar als drijfveer voor vernieuwing om de groeiende productie van dierlijke eiwitten te faciliteren. Wij zijn ervan overtuigd dat door inzet van technologie en management, emissies fors lager kunnen en het dierwelzijn verbeterd kan worden zonder afbreuk te doen aan het rendement van het agrarisch bedrijf. Dat vraagt wel om een doelmatige inzet van de beschikbare technologie en efficiënt gebruik van managementtools.


Het dier staat centraal

De kern van de oplossing moeten we zoeken bij het dier zelf. Als we het dier centraal stellen met aandacht voor de natuurlijke behoeften van het dier, dan zullen zij zelf aangeven wanneer het goed gaat. Ervaren ze goed welzijn, zijn ze goed gezond en vertonen ze normaal gedrag.


Duurzame oplossing

iFarming is Fancom's oplossing voor de toekomstige veehouderij. iFarming kenmerkt zich door een automatische en continue monitoring van alle omgevingscondities in de stal, gecombineerd met metingen op en aan het dier. Met als resultaat een duurzame en rendabele productie!