iFarming leghennenhouderij

EasyBlend – Voermengsysteem

iFarming is geen toekomstmuziek maar dagelijkse realiteit. Steeds meer leghennenhouders gaan over tot deze slimme bedrijfsvoering. U krijgt immers te maken met een markt die sneller verandert dan ooit. Stijgende kosten voor voer en energie zetten uw rendement steeds meer onder druk. Bovendien eist de markt dat u duurzaam en verantwoord produceert.

Wij zien een schaalvergroting en spreiding over meerdere locaties. Toch wilt u de processen in uw stal continue controleren. Hoe staat het met de eierproductie? Hoe beperk ik het aantal grondeieren? Wat is het voer- en waterverbruik? Zijn mijn hennen goed gezond? Allemaal zaken waar u op kunt sturen wanneer u grip heeft op de zaak.

IFarming biedt u de middelen voor een efficiente dagelijkse leiding over uw bedrijf. De pijlers voor iFarming zijn onze vertrouwde systemen voor klimaatregeling, voerautomatisering en biometrie, die we via onze datamanagement oplossingen zodanig op elkaar afstemmen dat ze elkaar versterken.