Vernieuwde PCM hoestmonitor waarschuwt nog sneller

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de PCM hoestmonitor voor vleesvarkens. De hoestmonitor bestaat uit een computer met speciale geluidsanalyse en twee microfoons die in de afdelingen hangen. De computer filtert de hoestgeluiden van andere geluiden en waarschuwt de gebruiker indien het hoestgedrag afwijkt. Door een betere en snellere observatie van het hoestgedrag zijn luchtwegaandoeningen veel sneller zichtbaar en kan het gebruik van antibiotica teruggedrongen of zelfs voorkomen worden.

- via deze website

Hoestmonitor voor Varkens - PCM - Microfoon

Verbeterde analyse en handige early warning

Sinds de introductie van de eerste hoestmonitor in 2014 is het rekenalgoritme dat de meetwaarden analyseert verbeterd. Dat betekent dat de hoestmonitor nog nauwkeuriger in staat is om de gebruiker te waarschuwen bij afwijkend hoestgedrag.

Ook de manier van het weergeven van de meetresultaten is in deze nieuwe versie sterk verbeterd. Zo heeft de nieuwe PCM een LED strip op de regelcomputer die in de centrale gang hangt. Bij zijn dagelijkse rondgang in de stallen overziet de gebruiker in één oogopslag de gezondheidsstatus van zijn dieren; groen is goed, oranje is een waarschuwing en bij rood moet hij ingrijpen.

PCM in FM

Ook de weergave van de meetresultaten op de PC zijn veel duidelijker geworden. Het systeem doet meer dan alleen de absolute aantal hoesten tellen. Het systeem past zich automatisch aan de stalsituatie aan en houdt rekening met tendensen in het groeiproces van de dieren. De gebruiker krijgt alleen een waarschuwing als er echt iets aan de hand is.

Minder antibioticagebruik

Met de hoestmonitor kunnen luchtwegaandoeningen tot wel twee weken eerder opgespoord worden waardoor de gebruiker meer gericht zijn dieren tegen ziekte kan behandelen en hij minder preventief vaccineert. Hij kan eerder ingrijpen en zijn dieren worden minder (lang) ziek. Het resultaat is minder groeiverlies en een betere voerconversie waarmee de hoestmonitor een interessante terugverdientijd heeft. Naast het maatschappelijke aspect van het terugdringen van het antibioticagebruik is dit natuurlijk een belangrijk voordeel van de hoestmonitor. 

Naar het nieuwsoverzicht