SPF-filtersysteem voor opfokbedrijven

Het Franse Fancom Eurl heeft recentelijk een SPF-filtersysteem geleverd aan een pluimvee-grootouderdierenstal. Op basis van de kennis die Fancom Eurl in verschillende grootouderdierenstallen in de varkenshouderij heeft opgedaan, heeft Fancom opdrachten ontvangen voor de bouw van een zelfde systeem voor een pluimvee-ouderdierenstal.

Fancom Eurl Vitré - Frankrijk

Luchtbehandelingsunit
Luchtbehandelingsunit
Een typische luchtbehandelingsunit met filter, verwarming, koeling en ventilatiesysteem regelt de luchttoevoer naar een centraal kanaal.
Plafondinlaten
Plafondinlaten
Luchtinlaat- en -afvoersysteem voor een SPF- pluimveestal. Lucht komt via de plafondinlaten uit het centraal kanaal de stal binnen en verlaat de stal via een afvoersysteem met ATM-luchtstroomregeling in de zijmuur.
Afvoerventilatie
Afvoerventilatie
Het afvoerventilatiesysteem met luchtwasser aan de achterzijde van de stal
Luchtwassysteem
Luchtwassysteem
Het luchtwassysteem, in dit geval een extra energiezuinige ventilator, wordt geïnstalleerd om een kleine overdruk (10Pa) in het afvoerkanaal richting luchtwasser te regelen.
Temperatuur- en drukregeling
Temperatuur- en drukregeling
Het temperatuur- en drukregelingssysteem voor de centrale luchtbehandelingsunit en de individuele afdelingen.
Schone buitenlucht
Schone buitenlucht
Schone buitenlucht wordt gegarandeerd door dit SPF-systeem met als doel een optimaal productieresultaat in de varkens- en pluimvee-opfoksector te behalen.

Een belangrijk onderdeel van het SPF (Specific Pathogen Free) ventilatiesysteem is een HEPA (High Efficiency Particulate Air) filtersysteem van een bepaalde klasse voor de binnenlucht, en een overdrukventilatiesysteem dat in alle productieafdelingen voor overdruk zorgt, zodat besmetting door andere afdelingen of de buitenlucht voorkomen wordt. De toegepaste hygiëneklasse HEPA 13 betekent dat het filter 99,95% van de deeltjes van 0,3 micrometer uit de lucht verwijdert.

Een typisch SPF-systeem bestaat uit een HEPA-filtersysteem, verwarming, koeling, bevochtigingssysteem, regelbare ventilator voor aanvoer op basis van druk, centraal inlaatkanaal, individueel temperatuurregelingssysteem, individueel afvoerkanaal met luchthoeveelheidsregeling voor het regelen van de overdruk in elke afdeling, en een individueel of centraal afvoerkanaal met luchtwasoptie.

In een typische varkensstal met 8 afdelingen worden 13 overdrukregelingen geïnstalleerd om het hygiëneniveau te registreren en bewijzen, om te voldoen aan de behoefte van de klant. Verschillende overdrukniveaus worden als een cascadesysteem toegepast. Het Fancom regelsysteem maakt gebruik van een gepatenteerde meetventilator in de ATM-unit om de exacte luchthoeveelheid te ventileren voor zuurstoftoevoer voor de dieren en om voor een comfortabel klimaat in de afdelingen te zorgen, hierbij gebruikmakend van overdruk.

Terug naar het overzicht van projecten