iFarming vleeskippenhouderij

Klimaat bij vleeskippen

iFarming is geen toekomstmuziek maar dagelijkse realiteit. Steeds meer pluimveehouders gaan over tot deze slimme bedrijfsvoering. U krijgt immers te maken met een markt die sneller verandert dan ooit. Stijgende kosten voor voer en energie zetten uw rendement steeds meer onder druk. Bovendien eist de markt dat u duurzaam en verantwoord produceert.

Wij zien een schaalvergroting en spreiding over meerdere locaties. Toch wilt u de processen in uw stal continue controleren. Zijn de kippen gezond? Hoe staat het met het voer- en waterverbruik? Is de vet/eiwitverhouding in balans? Groeien de dieren volgens verwachting of moet ik mijn afleverplanning aanpassen? Allemaal zaken waar u op kunt sturen wanneer u grip heeft op de zaak.

IFarming biedt u de middelen voor een efficiente dagelijkse leiding over uw bedrijf. De pijlers voor iFarming zijn onze vertrouwde systemen voor klimaatregeling, voerautomatisering en biometrie, die we via onze datamanagement oplossingen zodanig op elkaar afstemmen dat ze elkaar versterken.