EYeScan growth monitor

Pigfarm Madou Asten-Heusden - Netherlands

Fancom eYeScan, een automatische groeimonitor voor vleesvarkens. eYescan maakt gebruik van cameratechnieken in de stal. Iedere keer wanneer een varken gaat eten wordt een beeldscan gemaakt waarmee de computer heel nauwkeurig het gewicht van het varken berekent. Het permanente wegen gebeurt helemaal automatisch, vraagt geen extra arbeid en veroorzaakt geen stress bij de dieren.

eYeScan maakt het mogelijk om de ontwikkeling van een groep vleesvarkens van dag tot dag te volgen. Grafieken en tabellen brengen glashelder de stijgende lijn in de gemiddelde groei van de dieren in beeld.

74
eYeScan growth monitor
Permanent stress-free weighing of fatteners

 

To the overview of projects